Beate Juell   23.01.2017   23.05.2017

FORBINDELSER- tre forlatte husmannsplasser

Tittel: FORBINDELSER - tre forlatte husmannsplasser.
Produsent: Toten Kunstforening med ansvar for planlegging, økonomi og gjennomføring.
Kurator: Billedkunstner Beate Juell i dialog med kunstnerisk råd og styret i Toten Kunstforening.

Sted: Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Gjøvik (Gjøvikregionen).
Husmannsplasser: Vesterhagen (Østre Toten), Pinslund (Østre Toten), Drager (Vestre Toten).

Bakgrunn
Ved å velge husmannsplasser som er i en forvitringsprosess ønsker vi å synliggjøre steder og historier som pr i dag ikke har samfunnets fokus. Plassene er i ulike stadier av forfall, der naturen etter hvert tar over for den sivilisasjonen som har vært. Temaet husmannsstanden har et bredt nedslagsfelt på Toten (og i hele regionen) der store forskjeller mellom bønder og husmenn har preget samfunnet opp til nyere dato. Det er svært få opprinnelige husmannsplasser igjen i regionen, og deres historier har av ulike grunner blitt tause historier. Risikoen er at kulturhistorien kun er synlig gjennom de store gårdsbrukene som fortsetter å prege landskapet, samtidig med at størstedelen av befolkningen i dag har sine røtter nettopp fra en husmannsplass.

Formål
Samtidskunst presentert ved stedsrelaterte prosjekter blir en ny måte å presentere kunst i distriktet Østre og Vestre Toten. Vi har som mål at FORBINDELSER skal føre til at flere mennesker blir involverte, får oppleve, blir nysgjerrige og får økt forståelse for verdien av kunstproduksjoner utenfor de tradisjonelle gallerirommene.
I prosessen rundt kunstproduksjonene undersøkes hva som skjer når man gjennom kunst setter fokus på plasser som har stått forlatt over lengere tid, og ikke blitt ivaretatt. Foreningen ønsker i dialog med kunstnerne å undersøke hva som kommer frem av temaer, fagkunnskap, historier og hendelser knyttet til de forlatte husmannsplassene i forbindelse med den kunstneriske prosessen.

Hva
Prosjektet består av tre individuelle stedsspesifikke kunstneriske bidrag (totalt sju verk) som består av stedsrelaterte visninger, installasjon, performance og utstillinger (2017 og 2018). I tillegg en rekke foredrag og artist talks.

Kunstnere:
Billedkunstner Caroline Ho-Bich–Tuyen Dang http://www.artistlink.info/
Den sanselige opplevelsen av plassene blir sentral i arbeidet. Deres tilstand, lukt, atmosfære, lyd, lys og mørke. Årstidenes gjentagende syklus, i kontrast til menneskets begrensede tilstedeværelse. Tiden som et linjert forløp i kontrast til tankens fleksible og flyktige mulighet til å forholde seg til det som er, har vært og kommer.
Det eksisterende - det evige - det forgjengelige.

Danser Katharina Skår Henriksen www.katarinahenriksen.com
I am interested in the relationship between poetry, art and nature. I often explore my works with the awareness of nature, where both outside/ cityscape/ landscape is used as locations to research and to perform through dance and performance art. By choosing so I feel a closer bond to the essence of life, meeting each quality in nature, listening to all its voices and embodying into different expressions and movement qualities.

Komponist og musiker Kjell Samkopf http://www.samkopf.no
Mine verk baserer seg på kjensgjerningen: alt vi retter oppmerksomheten mot forandrer karakter. I dette prosjektet retter jeg oppmerksomheten mot lydlige aspekter ved de forlatte plassene, slik de framstår i dag. Selv om menneskene er flyttet ut av husene, rommer fortsatt husene lyd; husene har fortsatt et lydlig potensial. Jeg vil betrakte husene som et instrument, en lydgivende gjenstand. Arbeidet vil henspeile til prosessen: natur – kultur – natur.

Kunstner og forfatter Tone Gellein www.tonegellein.com
Jeg jobber med tekst som plattform og derfra ut til ulike former for konkretiseringer av en idé, en fornemmelse, et forløp: Et tekstobjekt, tekst på en billedflate, video, foto eller performance og performanceforedrag. Det engelske ordet residual som blant annet betyr tilbakebleven, det som blir tilbake, og de forlatte husmannsplassene i prosjektet krysser hverandre.

Produksjoner:
1. Arbeidstittel: Lyden av fraflyttede hus. Fremføring av bestillingsverk av Kjell Samkopf. Sted: Vesterhagen
Et elektroakustisk/sonografisk verk, varighet ca. 60 minutter. Lydmaterialet vil bestå av lyder tatt opp på de ulike plassene i løpet av en periode på om lag et halvt år, som vil omfatte tre årstider. Verket vil fremføres flere ganger i løpet av en helg høst 2017. Publikum plasseres ute foran plassen og hører verket gjennom høretelefoner sammen med komponisten. Verket blir en del av formidlingen på bibliotekene i regionen. Lyttestasjoner monteres (cd spiller + høretelefoner),
2. Arbeidstittel: Stedsrelaterte arbeider, vår og høst. Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang i samarbeid med Katharina Skår Henriksen og Kjell Samkopf.
Sted: Pinslund og Drager
Arbeidene tematiserer naturlige sykluser som fødsel og død, naturens oppvåkning og innsovning. Arbeidene vil være beslektet, men ulike. Objektene blir stående i tiden mellom visningene og skape en forbindelse mellom hendelsene. I forkant vil publikum samles til en introduksjon og så føres i stillhet bort til plassene.

3. Arbeidstittel: Notater om forvitring og glemte historier. Tone Gellein. Objekter med papir som hovedmateriale. Formen utfordrer bevisstheten om hvordan tekst og historier presenteres, leses, erfares og oppfattes. Tekstobjektene består av papirformer med tekstfragmenter og notater basert på det innsamlede materialet. Plassene har hus, jordvoller, grøfter, løer, tilbakeblevne former hvor folk har bodd, dyrket en jordlapp, jobbet for storgården, født barn, jaktet og dratt videre, forsvunnet.
Arbeidene presenteres i en turnerende utstilling i etterkant av de stedsspesifikke arbeidene fra nov 2017 og 2018.


4. Innsamling av informasjon om husmannsplassene og foredrag
«Plassenes og deres historier forsvinner med meg» er en felles refleksjon fra eiere, naboer og andre med tilknytning til husmannsplassene. Kunstforeningen vil gjennom 2017 hente frem disse historiene, og temaer rundt husmannstanden. Historiene vil samles og presenteres i en trykksak og på hjemmesiden, og materialet danner også grunnlaget for tekstobjektene.

5. Utstilling, dokumentasjon og formidling.
Utstillingen vil turnere på bibliotekene i regionen, samt presenteres på Stenberg Gård (Mjøsmuseet), Annekstad Gård (Toten kunstforening) og Prosjektrom Hveem (Hveem Vestre) i 2018.
Utstillingen vil gjøre at prosjektet når et bredere publikum utover de som aktivt oppsøker de stedsspesifikke produksjonene og øke tidsrommet.

PROGRAM 2017
20 Februar Videokveld Høstutstillingen
Sted : Fyrverkeriet Bibliotek (Raufoss)

23. Mars: Artist Talk med billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf . Tidligere arbeider, tanker og prosess rundt prosjektet
Sted: Fyrverkeriet Bibliotek (Raufoss)

27. og 28. Mai: Del 1 Performancearbeider kl 09:00 og kl 10:00 begge dager
Billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang i samarbeid med komponist Kjell Samkopf og danser Katarina Skår Henriksen.
Sted: Husmannsplassene Drager, Vestre Toten og Pinslund, Østre Toten.

September til november: Datoer kommer
Artist Talk: Om egne arbeider og kunstneriske prosess. Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og Kjell Samkopf .
Foredrag: Hva er stedsrelatert kunst? Tone Gellein
Foredrag: Bygningsvern. Trond Raddums, Mjøsmuseet, bygningsvernsrådgiver.
Foredrag: Husmannens vilkår. Evald Fredholm, Mjøsmuseet, historiker.
Foredrag: Stedshistorie. Olav Nøkleby, Mjøsmuseet, lokalhistoriker.
Foredrag: Bondekultur i kunsthistorien. Folkeakademiet Toten.
Artist Talk: Notater om forvitring og glemte historier. Tone Gellein
Oppsummerende Artist Talk/kunstnerpresentasjon: Billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf

Oktober:
Urfremføring av ”Lyden av fraflyttede hus” av komponist Kjell Samkopf
Sted: Husmannsplassen Vesterhagen, Østre Toten

Del 2 Performancearbeider
Billedkunstner: Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang i samarbeid med komponist Kjell Samkopf og danser Katarina Skår Henriksen.
Sted: Husmannsplassene Drager, Vestre Toten og Pinslund, Østre Toten.

November:
Utstilling og formidling (se pkt. 5)

Kunstnerpresentasjoner, oppsummering og panel med andre som har hatt innspill i prosjektet.

MOTATT STØTTE FRA:
Oppland fylke,
Norske kunstforeninger,
Det Norske komponistfond,
Fond for lyd og bilde,
Vestre Toten kommune.
Østre Toten Kommune

SAMARBEIDSPARTNERE:
Vestre Toten kommune
Østre Toten Kommune
Fyrverkeriet Bibliotek, Vestre Toten
Folkeakademiet, Østre Toten
Mjøsmuseet, Østre Toten
Land kunstforening
Søndre Land kommune
Toten Historielag