Beate Juell   26.08.2018   26.08.2018

PERFORMANCE FORBINDELSER- tre forlatte husmannsplasser

Performance: Tone Gellein: Historier om forvitring og glemte historier
Sted: Ute ved husannsplassene under Tandberg Gård
En del av prosjektet FORBINDELSER-tre forlatte husmannsplasser
Støttet av: Prosjektet ble støttet av Det Norske Komponistfond, Norske Kunstforeninger, Oppland Fylkeskommune, Fritt Ord, Vestre Toten Kommune, Østre Toten Kommune, Mjøs Museet.

Bakgrunn:
Jeg har lenge utforsket sammenhengen mellom tekst og bilde, og nå tekst og objekt. For å komme tett på en av husmannsplassene, Pinslund, gjorde jeg en oppmåling av bygningen og skalerte den ned til en størrelse som kan passe i en håndflate. Husene ble lagd i papir, dyppet i flytende porselen og brent i to omganger. Parallelt leste jeg historiene om alle de tre plassene, var på flere befaringer og overvar kunstpresentasjonene i løpet av 2017.

Teksten og hvordan den sitter på siden løsriver ordene fra den språklige setningsbygningen og lar de dukke opp i blikket som bilder. Foto og tekst utfordrer hverandre på hva som definerer det vi ser og leser. Hvert ord er bearbeidet slik at bokstavenes avstand gir leseren en mulighet til å skape sin egen tekst.

Min inspirasjon og mine verktøy er både konseptuelle og visuelle samtidig som kroppens erfaringer er sentrale. Husmannsplassene har invitert til å senke seg ned i en kroppslig, sanselig, visuell og språklig erfaring gjennom en dialog mellom objekt og tekst, og tekst som bilde. En plagsom reise som har åpnet for ny forståelse for grunnpremissene i livet.

Foto: Ivar Hartviksen