Beate Juell   10.09.2018   15.10.2018

PROSESS i KUNSTNERISK ARBEID

PROSESS i KUNSTNERISK ARBEID

Et prosjekt med fokus på prosess. Et samarbeid mellom Toten Kunstforening og kunstnerresidensen Projectroom Hveem. Prosjektet ble gjennomført på Annexstad Gård, Østre Toten den 22 og 23 september. 18 Kunstnere deltok og viste deler av prosess i eget arbeid. Sammen med de 200 besøkende oppstod det dialoger om bakenforliggende premisser og prosess relatert til kunstneriske utrykk.

Takk til kunstnerene som deltok: Li Daiyun, Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, Johannes Engelsen Espedal, Henning Olav Espedal, Tone Gellein, Kirsten M. Hesselager (DK). Marit Jonas, Beate Juell, Ådne Løvstad, Ingrunn O. Myrland, Annette Hveem Narum, Julia Proszowska, Hilde Grønstad Sunde, Kjell Samkopf, Elise Schonhowd, Søren Hillerup Vaag (DK), Anne Cathrine Grieg Wiersholm, Bjørnar Aaslund,

Foto Christin Aronsen. Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune, prosjektet er støttet av Østre Toten Kommune
https://projectroomhveem.blog/