Program 2023

March, 2019

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2019
Biblioteket Lena kl. 18.00

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av to til å undertegne protokoll

4. Gjøvik stemte for samarbeidsavtalen. Ny avstemning for å bekrefte valget som ble gjort på forrige årsmøte. Målet er å synliggjøre profesjonelle kunstnere i de tre kommunene.
9. Valg.

Vi inviterer til kaffe, kaker og hyggelig samvær i foajéen.

Hilsen styretVelkommen!